Do 10 lipca 2024 roku

trwa rekrutacja na studia I stopnia

Maturzysto, nie wiesz jaki kierunek wybrać?

Wydział Mechaniczny Technologiczny zdobył trzy pierwsze miejsca w 25. Rankingu Kierunków Studiów, Perspektywy 2024:

1. miejsce kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
1. miejsce kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
1. miejsce kierunku Automatyka i Robotyka
   (ex aequo Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej)

Na wydziale MT prowadzimy też nie klasyfikowany w rankingu Perspektyw wyjątkowy kierunek studiów Poligrafia.

Zapraszamy kandydatów zainteresowanych studiami technicznym.

Sprawdź ofertę studiów WMT »