Maturzysto szukasz studiów? Ta informacja jest dla Ciebie!

Wydział Mechaniczny Technologiczny zdobył trzy pierwsze miejsca w 25. Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024.

Sprawdź ofertę studiów WMT »

Zapraszamy kandydatów zainteresowanych studiami technicznym!

Dnia 26 czerwca 2024 r. podczas ceremonii jubileuszowego 25. Rankingu Kierunków Studiów, Perspektywy 2024, laury z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Cyfryzacji Pana Krzysztofa Gawkowskiego w imieniu społeczności Wydziału MT odebrał Dziekan Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski.

 
Zdobyliśmy trzy pierwsze miejsca:

 1. miejsce kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
 1. miejsce kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 1. miejsce kierunku Automatyka i Robotyka
    (ex aequo Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej)

 
Serdeczne gratulacje i podziękowania za owocną pracę dla wszystkich pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

Na wydziale MT prowadzimy nie klasyfikowany w rankingu Perspektyw wyjątkowy kierunek studiów Poligrafia.