Stypendia/nagrody

Regulamin świadczeń dla doktorantów PW na rok akademicki 2021/2022 (plik PDF)

 

Zarządzenie Rektora w sprawie maksymalnej wysokości stypendium doktoranckiego

Zarządzenie nr 102 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 32/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie maksymalnej wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (plik PDF)
 

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla doktorantów PW

Zarządzenie nr 50 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 91/2019 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej (plik PDF)