Studia podyplomowe

Obecnie Instytut organizuje studia podyplomowe w zakresie:

 

Akademia KAIZEN

Tematyka Studiów obejmuje zagadnienia związane z optymalizacją przepływu materiałów, skracaniem cykli produkcyjnych, minimalizacją zapasów, usprawnianiem pracy indywidualnej i zespołowej, racjonalizacją wykorzystania zasobów, orientacją na Klienta, podejściem procesowym, eliminacją strat, poprawą jakości i ciągłymi usprawnieniami, a także kierowaniem i motywowaniem zespołów. Zajęcia będą oparte o liczne przykłady z obszaru firm produkcyjnych oraz usługowych.

            

Akademia Industry 4.0

Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z koncepcją Industry 4.0, a w szczególności : nowoczesnych narzędzi organizacji produkcji, technologiach wykorzystywanych w Industry 4.0, kompetencjach menadżera produkcji, zarządzanie urządzeniami w tym obsługa predyktywna maszyn i urządzeń, zarządzanie jakością w produkcji zautomatyzowanej i projektowaniu systemów wytwarzania Industry 4.0.  Zajęcia będą oparte o liczne przykłady z obszaru firm produkcyjnych oraz usługowych. Praktyczny wymiar Studiów realizowany jest m.in. poprzez pracę końcową, która jest studium przypadku usprawnienia wdrażanego w przedsiębiorstwie.