Gmachy Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Wydział Mechaniczny Technologiczny mieści się w trzech budynkach:

Gmachu Nowym Technologicznym - przy ulicy Narbutta 85, Gmachu Starym Technologicznym  - przy ulicy Narbutta 86, położonych w tzw. Kampusie Południowym Politechniki Warszawskiej. Kampus ten mieści się na “Zielonym Mokotowie” w pobliżu Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zakład Technologii Poligraficznych WIP znajduje się natomiast przy ulicy Konwiktorskiej 2

Zobacz interaktywną mapę kampusu Politechniki Warszawskiej: https://www.pw.edu.pl/mapa

Lokalową bazę dydaktyczną Wydziału stanowi sześć audytoriów mogących pomieścić (w zależności od audytorium) 100÷300 osób, 8

sal mniejszych audytoriów oraz wiele sal do ćwiczeń, seminariów, lektoratów i laboratoriów. Łączna powierzchnia sal i laboratoriów dydaktycznych wynosi około 12000 m2. Na Wydziale znajduje się 18 sal komputerowych wyposażonych w komputery pracujące w sieci. W nich studenci mają możliwość pracy indywidualnej oraz w grupach pod kierunkiem wykładowców (w tym w Internecie - od II roku studiów). Wydział ma szereg unikalnych laboratoriów np. CAD/CAM, obrabiarek sterowanych numerycznie, obróbek powierzchniowych, erozyjnych i laserowych, kompozytów i tworzyw sztucznych, ergonomii, szybkiego prototypowania, sztucznej inteligencji i innych, wyposażonych w urządzenia odpowiadające najwyższym standardom światowym. Na Wydziale znajduje się filia Biblioteki Głównej PW.

Posiadana baza naukowa i dydaktyczna umożliwia kształcenie na poszczególnych kierunkach w oparciu o szeroki wybór przedmiotów obowiązkowych i obieralnych, związanych ze wszystkimi dyscyplinami naukowymi uprawianymi na Wydziale. Dzięki temu absolwenci Wydziału bardzo łatwo przystosowują się do konkretnych warunków pracy. Ma to szczególne znaczenie w warunkach gospodarki rynkowej, gdy występuje bardzo duża różnorodność firm, warunków pracy oraz gdy inżynierowie w okresie swej pracy zawodowej dość często zmieniają miejsce zatrudnienia.

Program studiów obejmuje również praktykę zawodową (120 godzin). Jest ona realizowana w zakładzie przemysłowym lub innym przedsiębiorstwie, którego profil związany jest z profilem kierunku studiów."