Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego: prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

dziekan.mt@pw.edu.pl