Procedury dyplomowania, dokumenty

    

Harmonogram obron prac dyplomowych w 2024 r.:

      

Obrony 04.03.2024 - 08.03.2024

plik (.pdf)

  

Osoby planujące obronę pracy dyplomowej (tj. osoby wznawiające) w terminie 11.12.2023 - 15.12.2023 proszone są o złożenie w Dziekanacie pok. 116 kompletu dokumentów do obrony do dnia 27.11.2023.

Po weryfikacji poprawności dokumentów i podpisaniu przez Dziekana rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia na obronę należy niezwłocznie skontaktować się z Sekretariatem Instytutu w celu uzupełnienia w systemie tematu pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim a następnie wgrać pracę do APD.

Prosimy zapoznać się z procedurą dyplomowania (na USOS web dostępna pod adresem):
Obrony tradycyjne: Aktualności -- Twoje jednostki -- Dyplomowanie

  

Studenci (po przedłużeniu) planujący obronę pracy dyplomowej w terminie 11.12.2023 - 15.12.2023 proszeni są o zgłoszenie do dziekanatu (mailowo lub telefonicznie) prośby o przygotowanie dokumentów do dnia 30.11.2023.

Przyjmowane będą zgłoszenia wyłącznie studentów, którzy posiadają w systemie USOS:

- zaakceptowaną przez Promotora pracę dyplomową oraz zatwierdzony raport JSA (pozytywna opinia Promotora jest warunkiem niezbędnym do uznania pracy dyplomowej za złożoną)

Dokumenty do obrony należy złożyć najpóźniej do 04.12.2023 do urny przy portierni (proszę zwrócić szczególną uwagę na zgodność i poprawność tematów prac dyplomowych wpisanych na podaniach a zamieszczonych w systemie USOS).

        

KOLEJNE TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH: 03.06.2024 - 28.06.2024 r.

   

Aktualny formularz rejestracji pracy dyplomowej lub przejściowej (zgodny z Zarządzeniem Dziekana)

  

   

    Wykaz pracowników upoważnionych przez Radę Wydziału do prowadzenia prac dyplomowych w roku akademickim 2023/24 (obowiązuje do czasu publikacji nowego dokumentu, aktualizacja po listopadowym posiedzeniu Rady Wydziału):

  

     

Studentów rozpoczynających studia po 1 października 2019 r.  obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu/suplementu:

wniosek (.pdf)

  

   

 

Dokumenty do pobrania:

wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej

   

KARTY OBIEGOWE 

Studenci, którzy zdali egzamin dyplomowy po 1 stycznia 2021 roku będą mieli automatycznie wygenerowane karty obiegowe w USOS. Karty te wypełnią poszczególne Jednostki bez udziału studenta.
Studenci, którzy bronili się przed 1 stycznia 2021 roku proszeni są o wysłanie na Dziekanat WMT dziekanat.wip@pw.edu.pl maila z prośbą o wygenerowanie karty.

stronę zaktualizowano: 17-01-2024