Harmonogram działań rejestracyjnych na semestr 2024L

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REJESTRACYJNYCH NA SEMESTR LETNI 2023/2024

  

Od 12.02.2024 do 18.02.2024   REJESTRACJA!

  

Student może wystąpić z wnioskiem do Dziekana o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące. W tym celu należy złożyć elektroniczne podanie za pośrednictwem usosweb w terminach:

  • Studia I stopnia: 23.01.2024 – 31.01.2024
  • Studia II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne, anglojęzyczne): 03.02.2024 – 07.02.2024

 

Po złożeniu przez Studenta elektronicznego podania o przedłużenie terminu złożenia pracy, zostanie ono przekierowanie przez Dziekanat do Promotora w celu potwierdzenia stopnia zaawansowania pracy dyplomowej.

Warunkiem otrzymania przedłużenia terminu jest brak zaległości oraz stopień zaawansowania pracy dyplomowej potwierdzony przez Promotora rokujący ukończenie jej w terminie.

  

22.01.2024 - Ostateczny termin wgrania pracy dyplomowej do APD dla studentów I stopnia (planowana obrona w dniach 04-08.03.2024

23.01.2024 – 02.02.2024 - Możliwość złożenia e-podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego dla studentów I stopnia (warunek konieczny to zaliczenie wszystkich przedmiotów w systemie USOS)

02.02.2024 - Ostateczny termin wgrania pracy dyplomowej do APD dla studentów II stopnia (planowana obrona w dniach 04-08.03.2024)

03.02.2024 – 13.02.2024 - Możliwość złożenia e-podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego dla studentów II stopnia (warunek konieczny to zaliczenie wszystkich przedmiotów w systemie USOS)

15.02.2024 po godz. 15.00 - Wprowadzenie do systemu USOS wyników rejestracji

16-17.02.2024 -  Termin składania podań - odwołań od wyników rejestracji (Elektroniczne podania należy składać za pośrednictwem usosweb)

   

Podania należy składać elektronicznie poprzez platformę USOSWeb:

Studia stacjonarne

dr inż. Grzegorz Wróblewski
grzegorz.wroblewski@pw.edu.pl

Studia niestacjonarne i anglojęzyczne

dr hab. inż. Dariusz Golański
dariusz.golanski@pw.edu.pl

   

Terminy płatności za semestr letni 2023/2024:

18.03.2024 – ostateczny termin wniesienia opłat za semestr letni dla studentów GPEM (od tej daty naliczane będą odsetki ustawowe)

18.03.2024  – za czesne dla studentów niestacjonarnych oraz za powtarzanie zajęć dydaktycznych (od tej daty naliczane będą odsetki ustawowe)