Kandydaci

Dobry start - Kierunki studiów na WIP-ie

Tutaj znajdziecie informacje na temat aktualnych kierunków studiów oferowanych przez WIP

Informacja dla osób przyjętych na studia inżynierskie stacjonarne

Tutaj znajdziecie informacje dotyczące terminów składania zaświadczeń lekarskich, odbioru legitymacji studenckich oraz podpisania umowy z uczelnią.

Informacje dla Kandydatów na studia stacjonarne magisterskie oraz niestacjonarne inżynierskie i magisterskie

W tej zakładce zawarto informacje o terminach rekrutacji oraz wykaz dokumentów. 

Czym jest WIP

Wydział Inżynierii Produkcji powstał w roku 1951 jako Wydział Mechaniczny Technologiczny. W roku 1995 przyjął obecną nazwę. Jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Oferta studiów

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji są realizowane w systemie trójstopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych w wiodących ośrodkach akademickich Europy i Stanów Zjednoczonych.

Stypendia

Studenci studiów I i II stopnia wszystkich rodzajów studiów mogą otrzymać pomoc finansową w postaci stypendiów i zasiłków. Ze stypendiów wymienić należy stypendium za wyniki w nauce, socjalne, sportowe i dla osób niepełnosprawnych.

Baza lokalowa WIP

Wydział Inżynierii Produkcji mieści się w dwóch budynkach:

Gmachu Nowym Technologicznym - przy ulicy Narbutta 85,

Gmachu Starym Technologicznym  - przy ulicy Narbutta 86,

Organizacje studenckie

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie.

Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

Domy studenckie

Studenci studiów dziennych mogą ubiegać się o miejsca w dwóch domach studenckich:

  • “Żaczek” (ul. Wołoska 141A)
  • “Akademik” (ul. Akademicka 5)

Informator

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem dla Kandydatów