Kandydaci

Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia

Informacje dot. podpisywania umowy z uczelnią oraz odbioru legitymacji studenckich.

Rekrutacja

Wydział Inżynierii Produkcji prowadzi nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne zgodnie z zasadami obowiązującymi dla całej Politechniki Warszawskiej.

Czym jest WIP

Wydział Inżynierii Produkcji powstał w roku 1951 jako Wydział Mechaniczny Technologiczny. W roku 1995 przyjął obecną nazwę. Jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Dobry start - Kierunki studiów na WIP-ie

Tutaj znajdziecie informacje na temat aktualnych kierunków studiów oferowanych przez WIP

Oferta studiów

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji są realizowane w systemie trójstopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych w wiodących ośrodkach akademickich Europy i Stanów Zjednoczonych.

Stypendia

Studenci studiów I i II stopnia wszystkich rodzajów studiów mogą otrzymać pomoc finansową w postaci stypendiów i zasiłków. Ze stypendiów wymienić należy stypendium za wyniki w nauce, socjalne, sportowe i dla osób niepełnosprawnych.

Baza lokalowa WIP

Wydział Inżynierii Produkcji mieści się w dwóch budynkach:

Gmachu Nowym Technologicznym - przy ulicy Narbutta 85,

Gmachu Starym Technologicznym  - przy ulicy Narbutta 86,

Organizacje studenckie

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie.

Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

Domy studenckie

Studenci studiów dziennych mogą ubiegać się o miejsca w dwóch domach studenckich:

  • “Żaczek” (ul. Wołoska 141A)
  • “Akademik” (ul. Akademicka 5)

Informator

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem dla Kandydatów