Oferta studiów

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji są realizowane w systemie trójstopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych w wiodących ośrodkach akademickich Europy i Stanów Zjednoczonych.

Cechami charakterystycznymi trójstopniowego systemu studiów jest ich podział na następujące rodzaje:

 • I stopień: studia inżynierskie,
 • II stopień: studia magisterskie,
 • III stopień: studia doktoranckie.

Rekrutacja na każdy ze stopni odbywa się niezależnie, co oznacza, że kandydaci na II i III stopień mogą rekrutować się z Politechniki Warszawskiej, jak i z innych uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

 

Na Wydziale Inżynierii Produkcji prowadzone są następujące rodzaje studiów:

 

Studia I stopnia/inżynierskie - (student otrzyma dyplom inżyniera)

Inżynierskie dzienne (stacjonarne, 7 sem.)

 1. Automatyka i Robotyka - bez specjalności
 2. Mechanika i Budowa Maszyn w specjalnościach:
  • Techniki Wytwarzania
  • Inżynieria Produkcji 
 3. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
  • Informatyczne systemy zarządzania
  • Inżynieria procesów produkcyjnych
  • Systemy CAD-CAM
  • Zarządzanie produkcją
 4. Papiernictwo i Poligrafia 
  • Technologia Poligrafii
  • Eksploatacja Maszyn Poligraficznych

Inżynierskie zaoczne (niestacjonarne, 8 sem.)

 1. Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności:
  • Inżynieria Produkcji
 2. Papiernictwo i Poligrafiaw specjalnościach:
  • Technologia Poligrafii
  • Eksploatacja Maszyn Poligraficznych
 3. Zarządzanie i Inżynieria Produkcjiw specjalnościach:
  • Inżynieria procesów produkcyjnych
  • Systemy CAD/CAM
  • Zarządzanie produkcją

    

Studia II stopnia/magisterskie (student otrzyma dyplom magistra)

Magisterskie dzienne(stacjonarne, 4 sem.)

 1. Automatyka i Robotyka w specjalnościach:
  • Automatyzacja Procesów Wytwórczych
  • Elastyczne Systemy Wytwarzania
 2. Mechanika i Budowa Maszyn specjalnościach:
  • biomechanika inżynierska
  • inżynieria produkcji
  • komputerowe projektowanie maszyn i procesów technologicznych
  • obrabiarki CNC
  • technologie poligrafii
  • technologie metali i tworzyw sztucznych
  • uzbrojenie
 3. Papiernictwo i Poligrafia(*3 sem.) w specjalności:
  • Technologia Poligrafii
 4. Zarządzanie i Inżynieria Produkcjiw specjalnościach:
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej (w języku polskim)
  • Global Production Engineering and Management (w języku angielskim) 

Magisterskie zaoczne(niestacjonarne, 4 sem.)

 1. Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności:
  • Inżynieria Produkcji
 2. Papiernictwo i Poligrafia w specjalności:
  • Technologia Poligrafii
 3. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalności:
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej

    

Studia III stopnia/doktoranckie (studia 4-letnie, doktorant otrzyma dyplom doktora nauk technicznych)

Dzienne/stacjonarne i zaoczne/niestacjonarne

Budowa i Eksploatacja Maszyn w specjalnościach:

 • Technologia Maszyn
 • Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne

 

Studia Podyplomowe