Koła naukowe

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie.

Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

Biomech

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej „Biomech” zostało oficjalnie wpisane do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej 9 października 2013 roku.
 

CIM

Koło Naukowe CIM działa od 2002 roku i jest najstarszym funkcjonującym kołem na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dawniej Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej. Skupia studentów zainteresowanych komputerową integracją produkcji, automatyzacją maszyn i procesów produkcyjnych oraz budową wszelakiej maści robotów.

CMYK

Koło Naukowe CMYK działa przy Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dawniej Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej.

KNAP

Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej powstało pod koniec 2006 roku, a zostało oficjalnie wpisane do rejestru w styczniu 2007 roku. Przez dłuższy czas działalność KNAP była zawieszona, jednak w 2013 roku postanowiliśmy na nowo przywrócić je do życia.

Konstruktor

Koło Naukowe Konstruktor powstało w 2008 roku i działa przy Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dawniej Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej.

MarketLab

Koło Naukowe MarketLab działa od 2024 roku przy Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

TIM

TiM jest to Koło Naukowe działające przy Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa.

VIS

Strzeleckie Koło Naukowe „VIS” powstało w 2019 roku przy Wydziale Inżynierii Produkcji (obecnie Wydział Mechaniczny Technologiczny). Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania umiejętności praktycznych i pogłębienia wiedzy w zakresie strzelectwa oraz bronioznawstwa.