Struktura MT

Instytuty wchodzące w skład Wydziału Mechanicznego Technologicznego

ITW - Instytut Technik Wytwarzania

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
Telefon: (0 48 22) 849 97 97
Fax: (0 48 22) 849 97 97
e-mail: itw.mt@pw.edu.pl
www: https://www.mt.pw.edu.pl/itw

Skład Instytutu Technik Wytarzania:

IMiP - Instytut Mechaniki i Poligrafii

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
Telefon: (0 48 22) 234 84 65
e-mail: imip.wmt@pw.edu.pl
www: www.mt.pw.edu.pl/imip

Skład Instytutu Mechaniki i Poligrafii:

IOSP - Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

ul. Narbutta 86
02-524 Warszawa
Telefon: (0 48 22) 234 81 23
Fax: (0 48 22) 849 93 90
e-mail: iosp@pw.edu.pl
www: https://www.mt.pw.edu.pl/iosp

Skład Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych