Władze Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Osoby pełniące funkcje Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
Pracownicy wchodzący w skład Rady Wydziału oraz terminy posiedzeń.

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
tel.: (22) 849-9795, (22) 234-8452
e-mail: dziekan.mt@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych i nauki

dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni
tel.: (22) 234-8452
e-mail: rafal.swiercz@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni
tel.: (22) 234-8254
e-mail: Zuzanna.Tryznowska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów

dr inż. Grzegorz Wróblewski
tel.: (22) 234-8431
e-mail: grzegorz.wroblewski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i współpracy międzynarodowej

dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni
tel.: (22) 234-8228
e-mail: dariusz.golanski@pw.edu.pl

Skład Rady Wydziału

Lista osób wchodzących w skład Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Terminarz posiedzeń RW

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego w roku akademickim 2023/2024