Pracownicy

 
Imię i Nazwisko  Stopień naukowy  Stanowisko  Pokój  Telefon  Konsultacje i inne informacje
 Kierownik zakładu
Mariusz Magier prof. dr hab. inż. profesor  NT 305   234 8423  Informacje
 Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zbigniew Wrzesiński dr hab. inż. adiunkt NT 306  234 8208  Informacje
Marcin Bajkowski dr hab. inż. profesor uczelni NT 320 234 8668  Informacje
Zbigniew Gulbinowicz  dr inż.  adiunkt dydaktyczny ST 09 234 8207  Informacje
Olgierd Goroch  dr inż.  adiunkt NT 307a  234 8423   Informacje
Paweł Skoczylas dr inż.  adiunkt  NT 307a 234 8423  Informacje
Filip Kagankiewicz dr inż. asystent NT307  234 8467 Informacje
Natalia Branecka mgr inż. asystent NT207   Informacje
Andrzej Penkul mgr inż. asystent NT304 234 8467  Informacje