Pracownicy

 
Imię i Nazwisko  Stopień naukowy  Stanowisko  Pokój  Telefon  E-mail 
 Kierownik zakładu
Marek Pawlikowski  dr hab. inż. prof. nadzw.  NT 205   234 8609  
 Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Mieczysław Kaczorowski  prof. dr hab. inż.  profesor emerytowany NT 305  234 8350  
Zbigniew Wrzesiński dr hab. inż. adiunkt NT 306  234 8208  
Mariusz Magier dr hab. inż. adiunkt  NT 309 234 8423  
Anna Dąbrowska-Tkaczyk  dr inż.  adiunkt dydaktyczny NT 209 234 8282  
Leszek Cybula dr inż.   adiunkt dydaktyczny NT 304 234 8467   
Grzegorz Motrycz dr inż.  adiunkt NT 209 234 8282  
Zdzisław Lindemann  dr inż.   adiunkt  NT 209  234 8282  
Robert Piekarski  dr inż.  adiunkt dydaktyczny NT 209 234 8582   
Zbigniew Gulbinowicz  dr inż.  adiunkt dydaktyczny ST 09 234 8207  
Olgierd Goroch  dr inż.  adiunkt NT 307a  234 8423   
Paweł Skoczylas dr inż.  adiunkt  NT 307a 234 8423   
Andrzej Penkul mgr inż. asystent NT304 234 8467  
Filip Kagankiewicz mgr inż. asystent NT307  234 8467