Laboratorium Balistyczne

Laboratorium balistyczne umożliwia standardowe badania balistyczne broni i amunicji strzeleckiej (pomiary ciśnień i prędkości pocisku). Prowadzone są także specjalistyczne badania dynamiczne sprzętu uzbrojenia i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem sensorów ciśnienia, siły, przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia oraz kamery do szybkiego filmowania (1300000 klatek/s), z możliwością zsynchronizowanej cyfrowej rejestracji mierzonych wielkości. W ramach współpracy z innymi ośrodkami, do dyspozycji są także stanowiska badawcze przeznaczone do wyznaczania właściwości balistycznych materiałów wybuchowych miotających oraz stałych rakietowych materiałów napędowych. W gestii zakładu jest także unikalne stanowisko do wyznaczania właściwości mechanicznych materiałów w warunkach dużych prędkości odkształcania – zmodyfikowany test Taylora oraz stanowisko do badania zjawisk falowych zachodzących podczas spalania materiałów wybuchowych miotających (prochów).