Laboratorium Techniki Mikrosystemów

Podstawowym celem naukowo-badawczym LTMS jest prowadzenie badań i dydaktyki w zakresie

•          modelowanie, symulację komputerową i analizę mikrosystemów

•          projektowanie mikrosystemów dla zastosowań w budowie i eksploatacji maszyn

•          wybranych technologii wytwarzania elementów mikro elektro-mechanicznych systemów (MEMS) oraz operacji technologicznych w mikro-skali tj. na obszarach o wymiarach poniżej 1000 µm

 Przedmiot badań:

•          Projektowania, wykonania i testowania MEMS, przy współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

•         Kształtowanie erozyjne i wytwarzanie mikrostruktur geometrycznych o wymiarach 1- 1000 µm,

Prowadzone obecnie prace badawcze obejmują:

Mikroczujnik przyspieszeń i mikrosystem do monitoringu środowiska

Mikrotechnologię elektrochemiczną i elektroerozyjną

Mikrostereolitografię dla potrzeb szybkiego prototypowania oraz

bioinżynierii.

 

Działalność dydaktyczna LTMS ukierunkowana jest na wprowadzenie tematyki Mikro-Nano Technologii (MNT) do wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, prac przejściowych i dyplomowych.