Doktoranci

Studia Doktoranckie

 

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. inż. Adam Rogowski
ul. Narbutta 86, pok. ST 405
e-mail: adam.rogowski@pw.edu.pl
 

Sekretariat studiów doktoranckich

lic. Anna Kamińska
ul. Narbutta 85, pokój NT 114
tel. (22) 849 97 95
e-mail: anna.kaminska1@pw.edu.pl 
 

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów

(wkrótce zostanie uaktualniony)

Doktorancki Rzecznik Zaufania

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. PW

mail: miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl

tel. (22) 234 57 01

Godziny urzędowania: 8:00 - 15:00
pokój 232
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Plik zawiera decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dotyczącą przyznaniu z dniem 23 kwietnia 2018 r. Wydziałowi Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Pobierz plik (pdf, 403,52 kB)