Aktualności

Od 1 października 2022 roku w Politechnice Warszawskiej funkcjonuje jedna Szkoła Doktorska PW

Utworzona została Zarządzeniem Rektora PW nr 120/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. (link »).
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.sd.pw.edu.pl/