Dziekanat ds. Nauczania

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów: dr inż. Grzegorz Wróblewski

dziekanat.mt@pw.edu.pl - studenci studiów stacjonarnych (dziennych) i studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Telefon: (22) 234 84 31