Adres MT

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa